Mersin İşadamları Yöneticileri Sanatçıları ve Akademisyenleri Derneği
  • (0216) 532 40 33

  • (0216) 532 40 33

Kasım 2015

Importance Of Good Aluminium

Aluminium (or aluminum; see different endings) is a chemical element in the boron group with symbol Al and atomic number 13. It is a silvery-white, soft, nonmagnetic, ductile metal.

Mersin İşadamları Yöneticileri Sanatçıları ve Akademisyenleri Derneği